Quý khách muốn biết thêm thông tin cụ thể, xin liên hệ:
Nhà Sách Sông Hương:
Địa chỉ: 94 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 8223040 – 8222905
Fax: 84-8 8232296
Email: songhuong@songhuong.com.vn
Website: www.songhuong.com.vn – www.lichvietnam.com.vn – www.lich.com.vn – www.sieuthisach.com.vn